Welkom bij Kindercampus De Piloot!

Wil jij je inzetten voor kinderen in het speciaal (basis)onderwijs? Kom kennismaken bij Kindercampus De Piloot! 
Op Kindercampus De Piloot zetten wij ons iedere dag in voor kinderen met leer/of gedragsproblemen. We hebben alles in huis! Onze professionals van verschillende vakgebieden werken nauw samen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We bieden:

  • Speciaal onderwijs
  • Speciaal basisonderwijs
  • Passende buitenschoolse opvang
  • Hulpverlening

Meer over De Kindercampus 
Op de Nieuwe Ommoordseweg in Rotterdam starten we in 2023 met een Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC). Hierin werken SO De Piloot, SBO De Kring, Kinderopvang KindeRdam en jeugdhulpverlener Enver nauw met elkaar samen. We hanteren daarbij één pedagogische aanpak en stemmen begeleidingsplannen met elkaar af. Vanaf schooljaar 2023-2024 openen we het IKEC officieel en krijgt het pand de naam 'Kindercampus De Piloot'!

Voor wie is de Kindercampus?
Wij zetten ons iedere dag in voor kinderen van 2 tot 12 jaar met leer en/of gedragsproblemen of andere uitdagingen die te maken hebben met angstig, depressief of teruggetrokken gedrag. Bijvoorbeeld als gevolg van autisme of ingrijpende gebeurtenissen. 

Wat biedt Kindercampus De Piloot? 
Op dit moment bieden wij speciaal (basis)onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang in de vorm van een passende buitenschoolse opvang (PBSO). Dit aanbod willen we verrijken met verschillende arrangementen. Bijvoorbeeld voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en daarnaast ook gedragsproblemen hebben of met ZMALK-groepen (zeer moeilijk anders lerend) voor de jongere leerlingen. Daarnaast breiden we ons aanbod voor naschoolse activiteiten uit. 

Waarom een kindercampus? 
Kinderen met leer- of gedragsproblemen hebben het niet makkelijk. Ze komen niet mee met 'de rest', moeten van school wisselen, ondergaan onderzoeken en zien verschillende hulpverleners voor uiteenlopende therapieën. En hoewel dit alles in hun eigen belang is, geeft het onrust, onzekerheid en druk. Ook voor ouders. Zij moeten hun weg vinden in een oerwoud aan instanties, waar ze steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen. 

Dat kan anders. 

Op Kindercampus De Piloot geloven wij in de kracht van samenwerking op één plek. Door de afstand tussen instanties letterlijk te verkleinen (in hetzelfde gebouw), maar óók in samenwerking, geven we kinderen de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen. We bieden rust en duidelijkheid in een stabiele en vertrouwde omgeving. Een plek waar we kinderen op dezelfde manier benaderen, met een gedeelde visie en één aanpak.